—COM ACTUAR EN CAS D'ACCIDENT —

El primer que s'ha de fer davant d'un accident és avaluar la situació i la gravetat dels fets. Actuar amb tranquillitat. 

El Servei de Gestió de Sinistres de la Mutualitat (902 108 361), mitjançant unes senzilles preguntes, us pot ajudar a avaluar la situació de l'accident. Com més informació es doni a l'operador respecte els detalls de l'accident, com persones afectades, la localització del lloc, etc., més fàcil serà decidir el recurs (ambulància i hospital) que s'ha de mobilitzar.. 

Els accidents esportius lleus són aquells que poden ser tractats amb recursos propis i posteriorment, si fos necessari, portar l'accidentat a un centre mèdic. Per coneixer els nostres centres mèdics podeu trucar al 902 108 361 o consultar el nostre web www.mcf.cat.

Els accidents amb lesions greus freqüentment han de ser traslladats a un hospital. El trasllat es farà amb els mitjans propis de l'accidentat o familiars o bé amb ambulància. El Servei de Gestió de Sinistres de la Mutualitat (telèfon 902 108 361), en cas que sigui necessari, localitzarà l'ambulància més pròxima. La Mutualitat té concerts amb totes les companyies de transport sanitari (ambulàncies) de Catalunya.

LINK DOC. DECLARACIÓ D'ACCIDENT 

MÉS INFORMACIO a la web de la mutualitat https://www.mcf.cat 

CENTRES MEDICS CONCERTATS PROPERS 

REUS

  • HOSPITAL SANT JOAN DE REUS C/ San Joant, s/n. - Tel. 977 31 03 00 
  • CENTRE MQ REUS, S.A. C/ Antonio Gaudí, 26 - Tel. 977 01 08 00

TARRAGONA

  • HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA Rambla Vella, 14 -  Tel. 977231814